1. SỨ MỆNH SAO ĐẠI VIỆT:

Đem đến cho Người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá hợp lý bằng tất cả tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm.

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Tạo dựng một môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, hoàn thiện nhân cách, phát triển tài năng, tưởng thưởng xứng đáng và trao cơ hội lập nghiệp cho những cộng sự tâm huyết.

Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Góp phần xây dựng thành công nghành chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đóng góp tích cực các hoạt động xã hội, giúp đỡ người yếu thế với tinh thần báo đáp.