Nattokinase

128.000

Thành phần :

Cao khô hỗn hợp 150mg được chiết xuất từ:Xà sàng tử 200mg,Tiểu hồi hương 100mg,Tục đoạn 100mg,Thạch liên tử 100mg,Ngũ vị tử 100mg,Phá cố tử 300mg,Nhung hươu 10mg,Ích tri nhân 100mg,Khiêm thực 100mg,Thỏ ti tử 100mg,Hòa sơn 100mg,Kim anh tử 100mg,Quế nhục 20mg,Thục địa 100mg…

Đối tượng :

Người chức năng thận yếu, bàng quang yếu, hay đi tiểu nhiều lần đặc biệt về đêm, tiểu không tự chủ, tiểu són, mót tiểu.