Avimin

1.200.000

Thành phần :

White willow bark( vỏ cây liễu trắng) devil’claw (cây móng quỷ) nhũ hương, phòng phong,(glucosamin sulfat.2NaCl), collagen tuyp II , Methyl sulfonyl methane , chondroitine sulfate 80%…