hệ thống Phòng Khám Sao Đại Việt

Về hệ thống phòng khám Sao Đại Việt

Hệ thống phòng khám Sao Đại Việt là thành viên của công ty cổ phần truyền thông chăm sóc sức khỏe Sao Đại Việt. Giống như tất cả các bộ phận khác tại công ty, các phòng khám trong hệ thống của Sao Đại Việt đều có triết lý kinh doanh là sinh ra vì cộng đồng, phụng sự cho cộng đồng, thành công nhờ cộng đồng và báo đáp lại cộng đồng. Chúng tôi luôn đặt cái tâm của người thầy thuốc lên trước, tất cả là vì bệnh nhân, vì cộng đồng và vì sự phát triển của nền y học cổ truyền Việt Nam

Đặt câu hỏi trực tiếp