1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

4T, 1D, 1C

Tâm Đức

Tín Nghĩa

Tôn Trọng

Tinh Tấn

Dũng Cảm

Chia Sẻ

Hình ảnh minh họa là một ngôi sao năm cánh như là một con người: đầu, thân, hai tay, hai chân.

Lấy TÂM làm gốc,

Lấy TÍN làm đầu,

Trái TÔN,

Phải TẤN,

Hai chân DŨNG CHIA.

Và tiếp:

Trong Tim TÂM ĐỨC tràn đầy,

Đầu đội TÍN NGHĨA dựng xây cuộc đời.

Hai vai TÔN TẤN bạn ơi,

Bước đi DŨNG CẢM, tình người SẺ CHIA.