SAO ĐẠI VIỆT TỎA SÁNG

Lời: Đỗ Nam Khánh – Nhạc: Trần Minh Thăng.

Trong tim tâm đức tràn đầy

Ta mang tín nghĩa dựng xây

Hai vai tôn tấn bạn ơi,

Bước đi dũng cảm khát khao cháy bỏng tình người sẻ chia

Sao sáng hội tụ về đây

Đại nghĩa cuộc đời ta mang

Rạng rỡ Việt Nam đất trời

Sao Đại Việt, Sao Đại Việt rạng rỡ trời Việt Nam.

Rạng rỡ trời Nam, sáng giữa trời quê hương.

Trong tim dâng trào dòng máu nóng

Tung cánh Lạc Hồng vút bay lên

Sao Đại Việt, Sao Đại Việt tỏa sáng trời yêu thương.

TỎA SÁNG TRỜI YÊU THƯƠNG

Nhạc và lời: Trần Quang Minh

Kìa ngôi sao tỏa sáng lung linh

Chan chứa tình ấp đầy nhân ái

Dành yêu thương cho bao người Việt

Theo đức Thầy Tuệ Tĩnh năm xưa.

Đây công ty có những con người

Với lời thề: Tâm – Tín – Tấn – Tôn

Vượt sóng đời chăm ai đau yếu.

Tư vấn giúp người, tiêu chí: Vì Dân.

Ta chung tay góp sức cùng nhau

Dù đời còn khó khăn vất vả.

Vì quê hương ta không nhụt chí

Vì con người, nhân thế mai sau.

Sao Đại Việt, Sao Đại Việt ơi,

Tỏa sáng yêu thương từ trong tâm đức.

Mãi “thương người như thể thương thân”.

Bao cuộc đời sẽ được bình an.

Nguyện sẽ là Vì Sao Sáng Trời Nam.