Bác sĩ Đỗ Nam Khánh – Tổng Giám Đốc Sao Đại Việt được bầu vào Ban Thường Vụ Trung Ương Hội Giáo Dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Ngày 8/01/2020 vừa qua, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần 4 nhiệm kỳ II. Để Hội phát triển tốt hơn nữa, hội nghị đã kiện toàn bộ máy nhân sự, bầu những nhân sự có năng lực, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng bổ xung vào Ban chấp hành và Ban thường vụ.
Ghi nhận những đóng góp của Sao Đại Việt cũng như của cá nhân Bác sĩ Đỗ Nam Khánh trong suốt thời gian qua cho sự phát triển của hội; cũng như trao cơ hội cho Sao Đại Việt và cá nhân bác sĩ Đỗ Nam Khánh phụng sự nhiều hơn nữa cho cộng đồng, Hội nghị đã bầu bác sĩ Đỗ Nam Khánh đại diện cho Sao Đại Việt vào Ban Thường Vụ Trung Ương Hội.
Đây là niềm vinh dự cho Sao Đại Việt nhưng cũng là dấu mốc trên chặng đường với nhiều trọng trách gánh vác trên “vai”!

Có thể bạn quan tâm: Sáng ngời hai chữ “Đồng bào”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.